• Zwroty i reklamacje

 1. Sklep sklep.centrum-ws.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: sklep@centrum-ws.pl lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: Centrum Wiesław Sacharski, ul. Targowa 39G, 07-410 Ostrołęka. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 3. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Państwa towarem wskazane jest, by w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 5. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało: (aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.)
  1. Państwa imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu,
 6. W zakresie składania reklamacji mogą Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego (Pobierz protokół ) aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. Aby ułatwić proces, do formularza reklamacji prosimy dołączyć paragon lub fakturę VAT. Znacznie przyśpieszy to proces reklamacji.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/